Je bekijkt nu “Forward Through Collective Bargaining”. 5de UNI Europa-conferentie op punt van beginnen.

“Forward Through Collective Bargaining”. 5de UNI Europa-conferentie op punt van beginnen.

Vanaf morgen komen vakbonden uit de dienstensector van over het hele continent online samen voor de 5de UNI Europa-conferentie. Deze conferentie zal deze keer online plaats vinden door de omstandigheden rondom COVID-19. Deze conferentie wordt eens in de 4 jaar gehouden en vind dit jaar plaats in Brussel, België van 27 tot 29-04-2021. Dit jaar heeft de conferentie het thema: “Forward Through Collective Bargaining”.

Nu langzaam alles weer een beetje op de been is, is het de taak van de vakbonden in de dienstensector om door te gaan met de collectieve onderhandelingen. Daarom ligt de focus van de 5de UNI Europa-conferentie op het versterken van de collectieve onderhandelingen op nationaal niveau. Een belangrijke focus zal worden gelegd op de drie kerncomponenten van dit werk: het opbouwen van macht aan de basis door organisatie, het opbouwen van macht door middel van EU-beleid en het opbouwen van macht binnen multinationale ondernemingen.

Ook als kadergroep zullen we dit keer weer deelnemen aan deze conferentie, een aantal van onze kaderleden heeft zich de laatste tijd verdiept in de stof die hier besproken zal worden. Tijdens de conferentie zal alles aan de hand van moties worden besproken, en zo zal ook de koers en het beleid tot stand komen, voor de aankomende 4 jaar. Als kaderlid ben je welkom als gast en mag je niet stemmen op de moties, maar door hier aan deel te nemen weten we wel wat er allemaal speelt in Europa en kunnen we verder bouwen aan ons netwerk om zo een grotere vuist te kunnen maken bij onze werkgevers. Natuurlijk kunnen de mensen van de FNV die betrokken zijn bij de UNI en in de commissies zitten wel stemmen op de moties.

Bron: UNI Europa

“HET IS TIJD OM OP RESET TE DRUKKEN, NIET TERUG TE SPOELEN. DOOR VERDER TE GAAN MET COLLECTIEVE ONDERHANDELINGEN, KUNNEN WE EEN NIEUW NORMAAL BEREIKEN WAARIN DE BEHOEFTEN VAN MENSEN VOORRANG HEBBEN, DE HEBZUCHT VAN BEDRIJVEN WORDT GETEMD EN WAARIN IEDEREEN EEN EERLIJKE KANS HEEFT.”

Oliver Roethig – Regional Secretary UNI Europa
Internationale samenwerking met de UNI.

Als kadergroep zijn we al jaren bezig met internationaal vakbondswerk, en we hebben dan ook al een aantal bijeenkomsten van de UNI bijgewoond en verschillende presentaties gegeven, voor alle vakbonden in Europa tijdens deze bijeenkomsten. In 2016 tijdens het 4de UNI Europa-conferentie stonden we voor het eerst op het podium, normaal gesproken krijg je als gast geen spreektijd, maar door veel inzet en hoge uitzondering, hebben we het toch voor elkaar gekregen en hebben we daar onze eerste presentatie gegeven, over de FNV Lidl Kadergroep en Lidl.

In 2017 zijn we naar Berlijn gegaan om daar deel te nemen aan het UNI Global Congres en ook daar hebben we wederom een presentatie kunnen gegeven, en hebben we alle aanwezigen uitgedaagd om in oktober 2017 deel te nemen aan de eerst bijeenkomst in Amsterdam die gericht was op Lidl.

En in oktober 2017 was het dan ook echt een feit, en was daar de eerste UNI bijeenkomst over Lidl, uit heel Europa en zelfs uit Amerika kwamen de vakbonden om te overleggen over onze werkgevers die wereldwijd actief is. We blijven als kadergroep dus samen werken, met de UNI en alle vakbonden die betrokken zijn bij Lidl, om zo met zijn allen de problemen binnen Lidl in kaart te brengen en aan te kaarten bij Lidl. En sinds die tijd is de samenwerking alleen maar gegroeid en hebben we zelf een heuse Lidl groep binnen de UNI.

UNI Europa, de Europese vakbond van dienstenarbeiders

Als Europese vakbondsfederatie voor 7 miljoen werknemers spreekt UNI Europa voor de sectoren die de ruggengraat vormen van het economische en sociale leven in Europa. Uni Europa, met hoofdkantoor in het hart van Brussel, vertegenwoordigt 272 nationale vakbonden in 50 landen, waaronder: Handel, Bankverzekering en Centrale Banken, Gaming, Grafisch en Verpakkingsmateriaal, Haar en Schoonheid, Informatie- en Communicatietechnologiediensten, Media, Entertainment en Kunst, Postdiensten en Logistiek, Particuliere Zorg en Sociale Verzekeringen, Industriële Reiniging en Particuliere Beveiliging, Professionele Sport en Vrije Tijd, Professionals/Managers en Uitzendkrachten. UNI Europa is de grootste regio binnen de UNI Global Union.

UNI Europa wordt georganiseerd per sector en regio. Elke sector en regio is rechtstreeks vertegenwoordigd in het Uitvoerend Comité. De regionale conferentie van UNI Europa vindt om de vier jaar plaats.

Geef een reactie