Ook Belgische vakbonden willen fatsoenlijke loonsverhoging voor supermarktmedewerkers

Ook Belgische vakbonden willen fatsoenlijke loonsverhoging voor supermarktmedewerkers

Ook in België is het momenteel onrustig in de supermarktbranche, net zoals in Nederland is het werken daar in een supermarkt ook een vitaal beroep geworden sinds de uitbraak van corona.

Net als in Nederland lopen ze in België tegen dezelfde problemen aan, hoge werkdruk, klanten die geen afstand houden, omzetten die door het dak gaan en ga zo maar door.

Ook in België zijn ze al een tijdje bezig met hun onderhandelingen voor een nieuwe cao, maar net zoals in Nederland is er in België ook niks mogelijk.

Waar wij op dit moment nog 2,5% loonsverhoging krijgen van onze werkgevers, waar we 5% eisen, krijgen ze in België maar een aanbod van 0.4%, ja je leest het goed, slechts 0.4% en dan maar roepen net zoals in Nederland hoe erg ze het personeel waarderen.

0,4% loonmarge is ronduit bedroevend. Op een brutoloon van 1700 euro krijg je er elke maand dan 7 euro bruto bij, Beschamend voor iedereen die in moeilijke omstandigheden ons land recht hield. Ook jij die de voorbije maanden in de vuurlinie stond van de strijd tegen het Coronavirus. Ook jij die ervoor moest zorgen dat de supermarkten een veilige plek bleven voor klanten. Ook jij die voor propere straten en pleinen zorgde. Ook jij…En jij…Werknemers verdienen beter, VEEL beter! Zeker zij met de allerlaagste lonen.

ACV PULS

De eisen van de Belgische vakbond ACV Puls zijn:

 • Een correcte loonsverhoging voor werknemers, zonder maximale ‘loonnorm’.
 • Degelijke eindeloopbaanregelingen, onder meer via SWT en landingsbanen.
 • Goede afspraken over thuis -en telewerk.
 • Afdwingbare maatregelen voor werkbaar werk.
 • Maatregelen voor een evenwichtige combinatie arbeid-gezin.
 • Betere contracten voor jonge werknemers.
 • Voldoende scholingskansen gedurende de hele loopbaan via een individueel recht op opleiding.

De Belgische vakbond ABVV, gaat zelfs nog en stapje verder, en geeft nu aan tijdens hun actie om 1 keer het voorbeeld van de Nederlandse collega’s te gaan volgen, en ook een loonsverhoging van 5% te willen.

De eisen van het ABVV zijn:

1. Een indicatieve loonmarge.

Want nu wordt ons een imperatieve norm van 0,4% opgelegd. Concreet betekent dat een maximale verhoging van:

 • €13 bruto/maand voor het mediaan loon
 • €6 bruto/maand voor het minimumloon
 • €9 bruto/maand voor veel essentiële functies

2. Een minimumloon van €14/uur of €2.300/maand.

Deze verhoging kan gerealiseerd worden door het oprichten van een solidariteitsfonds waar de werkgevers een bijdrage storten, om te beginnen met 0,2% van de loonmassa. Dit fonds komt bovenop de indicatieve loonnorm.

3. Een verbetering van de eindeloopbaanstelsels

 • het recht op 1/2de of 4/5de vanaf 55 jaar met RVA-complement
 • de uitbreiding van het recht op SWT (brugpensioen) voor lange loopbanen, nachtwerk, arbeidsongeschiktheid of wegens medische redenen
 • in ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering toegang tot SWT vanaf 58 jaar en zelfs tijdelijk vanaf 55 jaar, rekening houdend met de coronacrisis

4. De onderhandelingen voor de welvaartsenveloppe – die ervoor moet zorgen dat de minimumuitkeringen gelijke tred houden met de evolutie van de lonen – moeten los van het IPA gebeuren.

Veel dingen die we dus in Nederland ook gewoon willen, of niks meer en minder dan een goede cao.

De ABVV heeft al een aantal acties gehouden bij filialen, de acties zijn klein en kunnen net zoals in Nederland niet groot worden opgezet i.v.m. corona.

Hier kun je een kleine impressie en interview van een actie van de ABVV zien.

Wij als Nederlands vakbondsleden en supermarktmedewerkers zijn we natuurlijk solidair met onze Belgische collega’s en zullen hun steunen waar we kunnen.

Geef een reactie