Voor collega’s door collega’s


In 2010 heeft de FNV een Lidl Kadergroep geformeerd. Dit is een groep van Lidl medewerkers die ook lid zijn van de FNV.

De laatste jaren is groep steeds groter geworden. De Lidl Kadergroep
bestaat uit 26 betrokken werknemers van zowel filialen als de distributiecentra van Lidl.

Zij maken zich zorgen over de gang van zaken bij Lidl en willen zich
inzetten om de werkomstandigheden bij Lidl te verbeteren. Dit betekent dat
zij, samen met collega’s, de problemen binnen hun bedrijf in kaart proberen te brengen, nadenken over hoe zaken verbeterd kunnen worden en oplossingen aandragen richting het management van Lidl.

FNV heeft alle kaderleden opgeleid om de belangen van hun collega’s goed te kunnen behartigen. Ook functioneren de kaderleden als aanspreekpunt voor collega’s die vragen hebben of problemen ervaren betreffende hun werk, cao en rechten die zich bij het werken bij Lidl voordoen.

Uit eigen ervaring weten we dat op de werkvloer veel vragen onbeantwoord blijven. Het blijkt, om allerlei redenen, soms moeilijk om deze vragen direct met de leidinggevende te bespreken. Aangezien ieder van ons in één van de filialen of distributiecentra werkt, zijn de vragen voor ons vaak herkenbaar. Wij horen ze graag en denken met jullie mee over oplossingen.

Actie Lidl Huizen/nieuwjaarsreceptie.


Om de belangen van de werknemers zo goed mogelijk te behartigen en
oplossingen te kunnen afdwingen, is het nodig dat zoveel mogelijk collega’s
zich bij ons en de vakbond aansluiten. Samen staan we sterk en kunnen we
een krachtig signaal afgeven richting ons bedrijf namens de werknemers.


Veel collega’s zijn al lid, maar het kan altijd beter! Kortom: heb je vragen over je werk bij Lidl en/of wil je actief bijdragen aan het verbeteren van de
werkomstandigheden binnen Lidl? Mail ons via de link in de zij balk.

Ook kunnen jullie ons volgen op Facebook, Instagram of YouTube, dit alles kun je vinden door op het betreffende platform te zoeken naar: FNV Kadergroep Lidl.