De successen van de FNV Lidl Kadergroep.

De kadergroep heeft veel werk verzet in de afgelopen jaren binnen de FNV Lidl kadergroep zoals:

 • Stakingen distributiecentrum Tiel. Dit waren de eerste stakingen ooit binnen de geschiedenis van Lidl Nederland. Lidl wilde het distributiecentrum van Tiel sluiten en de werknemers verplaatsen naar Oosterhout. Met de stakingen hebben wij ervoor gezorgd dat het distributiecentrum open blijft, nieuw werk naar Tiel komt en dat werknemers die naar Oosterhout gaan een veel betere reiskostenregeling krijgen. Bovendien zijn de werknemers in het distributiecentrum massaal lid geworden, waardoor ze samen veel sterker staan.
 • Aanbiedingen van verschillende petities, waaronder het laatste in filiaal Zutphen. In dit filiaal kreeg de kadergroep veel klachten over o.a. intimidatie en wanbeleid, n.a.v. onze petitie is er in dit filiaal orde op zaken gesteld.
 • Internationale solidariteit. Lidl groeit niet alleen enorm in Nederland, maar ook internationaal. Om deze groei bij te houden en om internationaal samen te kunnen werken met Lidl collega’s in het buitenland, heeft de FNV Lidl kadergroep een internationale commissie. In deze commissie krijgen kaderleden allerlei handvaten om vakbondswerk internationaal te kunnen uitvoeren. Dit heeft ertoe geleid dat wij inmiddels goed in kaart hebben in welke landen welke vakbonden actief zijn binnen Lidl en we verder gaan samenwerken om zaken gezamenlijk op te pakken.
 • Openbare Facebook pagina waar veel collega’s bereikt kunnen worden met informatie, oproepen, vragen en antwoorden : check facebook : FNV Kadergroep Lidl.
 • Een eigen YouTube kanaal, waarin alle filmpjes worden geplaatst van acties, en bijeenkomsten, die door de kaderleden zelf worden gemaakt.
 • Een openbare Instagram waar veel collega’s bereikt kunnen worden met informatie, oproepen, vragen en antwoorden : check Instagram : FNV Kadergroep Lidl.
 • Meerdere rapporten aangeboden aan Lidl om verbeteringen op de werkvloer door te voeren. Rapport ‘Lidl: Vertil je niet aan je succes’, waarin de te hoge pallets aangekaart zijn. Hierdoor is er met de directie afgesproken dat de pallets niet hoger mogen zijn dan 175 cm plus een lichte doos.
 • Rapport ‘Minder werkdruk’, waarin aangetoond is dat een kwart van het personeel uitklokt en doorwerkt en dat de werkdruk heel hoog is. Lidl heeft maatregelen getroffen om het uitklokken niet meer mogelijk te maken en de werkdruk verminderen. Uit dit rapport blijkt helaas dat de maatregelen onvoldoende zijn geïmplementeerd waardoor dit probleem blijft bestaan.
 • Rapport ‘Code Rood – Werkdruk’, een vervolg op het rapport ‘Minder werkdruk’. In dit rapport wederom de aandacht voor de hoge werkdruk binnen Lidl, die nog hoger blijkt te zijn, waar de directie beterschap beloofde na overleg, blijkt hier niks van terecht te zijn gekomen.
 • Personeelshandboeken van Lidl zijn door de kadergroep vergeleken met de VGL cao en is Lidl gewezen op fouten en tegenstrijdigheden. Hierop heeft Lidl aanpassingen in de handboeken gemaakt.
 • Nieuwsbrieven. Ieder kwartaal verschijnt er een nieuwsbrief van de kadergroep waarin nuttige informatie staat voor de collega’s bij Lidl.
 • Inzet VGL cao. FNV Lidl kadergroep denkt en doet mee aan sector breed overleg om een betere cao voor Lidl-werknemers te krijgen.
 • Campagneweken. FNV Lidl kadergroep gaat het land in om in gesprek te gaan met collega’s van Lidl over een bepaald thema of een enquête.


Uiteraard kan alles wat hiervoor genoemd is veel beter, en gaan wij als kadergroep door in onze strijd om dat te bereiken.