Minder werkdruk voor een betere kwaliteit.

In juni 2015 overhandigde de FNV Lidl Kadergroep samen met FNV Handel het 2de rapport van de kadergroep over de grote werkdruk bij Lidl aan financieel directeur E. Bziuk.

Uit dit rapport blijkt dat de werkdruk ruim 3 keer hoger is dan het landelijk gemiddelde en dat 4x zo veel medewerkers problemen ondervinden door het werktempo als bij andere bedrijven.

Volgens de FNV Lidl kadergroep, en de FNV moet er dan ook snel verbetering komen aan deze ongezonde werksituatie. We doen in dit rapport dan ook aanbevelingen voor maatwerkoplossingen voor in de winkels en de distributiecentra.

De groei- en omzetcijfers van Lidl Nederland zijn goed en het marktaandeel van de discounter groeide in die tijd meer dan die van de concurrenten. Er wordt door Lidl op dat moment dan ook veel geld geïnvesteerd in de bouw van nieuwe distributiecentrums en filialen. Lidl is op da moment één van de grootste discounters in de Nederland. En op internationaal hoort Lidl zelfs bij de top 4.

Maar de FNV Lidl Kadergroep en FNV zijn niet tevreden hoe Lidl om gaat met hun werknemers.

In ons rapport ¨Minder werkdruk voor een betere kwaliteit¨ geven we aan dat de situatie van de Lidl-medewerkers niet goed is. Er kan dan ook nog veel verbeterd worden qua arbeidsomstandigheden binnen Lidl Nederland.

Werkdruk en werktempo veel te hoog.

Uit ons eerste rapport van 2014 bleek al dat het personeel te hoog en te zwaar moet tillen en stapelen, en dat de werkdruk structureel te hoog is Uit een gehouden enquête bleek een groot aantal Lidl-medewerkers hier ernstige klachten aan over te houden.

In dit rapport is er weer onderzoek gedaan naar de werkdruk binnen Lidl. Daarbij hebben we weer een enquête gehouden om de werkdruk en de gevolgen hier van in kaart te kunnen brengen. De resultaten kun je lezen in ons rapport.

Een groot percentage van Lidl-medewerkers ervaart de werkdruk als veel te hoog, ook in vergelijking met het landelijke gemiddelde ligt het bij Lidl veel hoger. Deze hoge werkdruk pakt slecht uit voor de lichamelijke en psychische gezondheid van de medewerkers, zowel in de filialen als in de distributiecentra.

Uitgeput en onbetaald door werken.

Veel medewerkers voelen zich aan het einde van de werkdag uitgeput en kunnen zich na thuiskomst moeilijk ontspannen en willen veelal met rust gelaten worden. Dit alles heeft dus ook negatieve gevolgen voor de privésfeer.

Daarnaast blijken veel werknemers lichamelijke klachten over te houden van het werken. Ook blijkt dat er veel medewerkers zijn die onbetaald werkt doen, om zo de cijfertjes maar te halen, die in de doelstellingen staan.

De FNV Lidl kadergroep wil dat hier een einde aan komt. Alle medewerkers moeten kunnen werken onder veilige, gezonde en duurzame omstandigheden. En ze zullen niet onbetaald moeten doorwerken.

Aanbevelingen rapport.

Als FNV Lidl kadergroep hebben we ook in dit rapport een aantal aanbevelingen gedaan voor verbeterpunten:

 • Gezamenlijk onderzoek door werknemers en filiaalmanagers naar de meest gezonde en duurzame productiviteit voor het filiaal in kwestie, ook uitgaande van de gemiddelde besteding van de klant en filiaal specifieke problemen.
 • Per filiaal de mogelijkheden van optimale benutting van de winkel vaststellen in plaats van het opleggen van een standaardformule.
 • De productiviteit structureel lager instellen om de werkdruk op filiaalniveau te verlagen.
 • Meer mensen inzetten op de werkvloer om de werkdruk individueel te verlagen.
 • Bepaalde kostenposten (opleidingsuren, balansuren en de uren van de filiaalmanager) niet ´meenemen´ binnen de productiviteit, zodat meer mensen kunnen worden ingepland. Het gaat hier om mensen die niet daadwerkelijk productie draaien op de werkvloer.
 • Filiaalmanagers en assistent-filiaalmanagers moeten het onbetaald doorwerken buiten de klok om stoppen. En dus meer mensen inplannen om de werkdruk van de (assistent-)filiaalmanagers te verlagen.
 • Beter toezien op de naleving van bestaande regelgeving die tegengaat dat vers-verantwoordelijken en bake-off verantwoordelijke moeten bijspringen bij de kassa.
 • Werkroosters in goed overleg met de medewerkers opstellen en tenminste 3 weken van tevoren in de kantine ophangen.
 • Een duidelijke procedure instellen die voorkomt dat de verantwoordelijkheid wordt afgewenteld op de werknemers – in plaats van op het management – zodra er minder mensen op de werkvloer zijn dan ingeroosterd.
 • Er moeten oplossingen komen voor specifieke klachten (zoals betere kassastoelen tegen rugklachten).
 • Distributiecentra en filialen stimuleren om meer met elkaar samen te werken, in plaats van met elkaar te concurreren.
 • De verschillende afdelingen in de distributiecentra moeten beter onderling communiceren om het logistieke proces te stroomlijnen waardoor de werkdruk daalt.
 • Medewerkers meer perspectief bieden door ze vaste banen aan te bieden in plaats maximale tijdelijke contracten zonder perspectief. Hierdoor daalt ook de werkdruk, want je hoeft niet elke keer nieuwe mensen in te werken.

We hebben dit rapport in het Nederlands, Engels en Pools uitgebracht. Klik op de door jou gekozen taal om het hele rapport te kunnen lezen.

Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door Bureau beroepsziekten en TIE-Netherlands.