Lidl: Vertil je niet aan je succes!

In dit rapport presenteren we de resultaten van ons onderzoek over het
probleem van te lang, te zwaar en te hoog stapelen van dozen binnen de Lidl. De informatie over deze misstanden is verzameld door Lidl medewerkers zelf.


Via zogenaamde productiemapping formulieren hebben Lidl kaderleden en hun collega’s een jaar lang systematisch bijgehouden hoeveel te hoge, topzware en omgevallen stapels dozen (pallets) de Lidl distributiecentra en winkels binnenkomen. Daarbij hebben we binnen de Dc’s en filialen navraag gedaan over het aantal collega’s dat last heeft van lichamelijke klachten die direct te maken hebben met het stapelen en verslepen van de te hoge en te zware stapels dozen.

Het systematisch bijhouden van schadelijke werkzaamheden in de Lidl winkels en distributiecentra is een methode die geleerd is in een internationale uitwisseling met vakbondscollega’s uit de supermarktsector in Chili, Zuid-Amerika. In Chili werken de vakbonden binnen de supermarktketen LIDER en het bijbehorende distributiecentrum LTS al een aantal jaren aan het in kaart brengen van de productie. En ze hebben daar indrukwekkende resultaten mee behaald als het gaat om het afdwingen van betere arbeidsomstandigheden. Resultaten waar de Lidl soms ver bij achter loopt!

Probleem met stapelen in beeld:

Bureau Beroepsziekten van FNV geeft in dit rapport aan dat er bepaalde wetgeving bestaat die het stapelen en tillen van dozen in de
supermarktsector reguleert. De regels geven aan dat er met kisten en dozen
boven de 23 kilo niet hoger dan 1,75 m getild mag worden. Ook mag je in de
winkels maar een bepaald aantal kilo’s in een bepaalde tijd de winkel in tillen.

De Lidl zelf verstrekt onduidelijke informatie waar het gaat om de richtlijnen voor het stapelen en tillen van dozen. Veel DC medewerkers geven aan nooit informatie te hebben gekregen over regelgeving op het gebied van stapelen en tillen. En als men deze informatie al heeft verkregen, is dit in individuele gesprekken gebeurd. Wel staan in sommige Dc’s op verschillende afdelingen bepaalde lengtes aangegeven: zo staat in sommige Dc’s met rode strepen op de muren/palen op de KW afdeling(kruideniersproducten/houdbare producten) een hoogte van 2,10 m aangegeven en in AGF (groeten en fruit) een hoogte van 1,80 m. In praktijk echter worden winkels maar een bepaald aantal kilo’s in een bepaalde tijd de winkel in tillen er door de leiding verschillende hoogtes gehanteerd: de ene dag worden de medewerkers gevraagd tot 1,80 m te tillen, de andere dag tot 1,90 m en soms zelfs ‘zo hoog mogelijk’.

Bovendien houdt de leiding nauwelijks toezicht op de hoogte noch op de zwaarte van de dozen. En in sommige Dc’s worden DC werkers aangespoord of soms zelfs onder druk gezet om zo hoog mogelijk te stapelen zonder een maximum hoogte of zwaarte in acht te nemen.

Hoewel is afgesproken met de vakbond dat men daar niet op mag worden afgerekend, geven verschillende DC-werkers aan dat ze vaak worden afgerekend op veel te hoge ‘colli-normen’ die de Lidl hanteert. Hierbij gaat het om een te halen aantal colli dat versleept moet worden binnen een DC. In sommige gevallen kan dit oplopen tot 300 collie per uur! In sommige Dc’s worden hierbij de collega’s tegen elkaar uitgespeeld om tot een hoger aantal colli te komen. De realiteit is dan ook dat er in de distributiecentra structureel te hoog en topzwaar (zware dozen bovenop) wordt gestapeld en dat de werkdruk structureel te hoog ligt.

DE CONSEQUENTIES: LIDL MEDEWERKERS TILLEN ZICH EEN BREUK
AAN HET SUCCES VAN LIDL.

Het beeldmateriaal dat is verzameld geeft een goede indruk van wat deze cijfers in de praktijk betekenen voor de Lidl-medewerkers. ze hebben toentertijd een archief aangelegd van meer dan 60 foto’s van misstanden van te hoog en te zwaar gestapelde- en omgevallen pallets binnen Lidl. Een aantal voorbeelden van dit beeldmateriaal zijn te vinden in het rapport. Daarnaast zijn we in verschillende filialen nagegaan welke klachten de medewerkers hebben die direct verband houden met het verslepen van te zware dozen en het tillen van te hoge pallets. Na een inventarisatie binnen een aantal Lidl filialen blijken de volgende klachten veelvuldig voor te komen: rugklachten, polsklachten, schouderklachten, gewrichtsklachten en hoofdpijnklachten.

Verbeterpunten voor Lidl:

Met dit rapport willen we het Lidl management dan ook oproepen ook duurzaam met hun personeel op te gaan. Als voorschot hierop hebben wij de volgende urgente verbeterpunten geformuleerd:

 • Voor in de Dc’s: een maximum hoogte van de pallets van 1,80 m.
 • De dozen en kisten van 20 kilo en zwaarder (vooral van AGF) niet hoger stapelen dan 1,50m.
 • In alle filialen twee elektrische pompwagens en vier handpompwagens en een spoedcursus voor alle medewerkers om deze goed te kunnen bedienen.
 • Voldoende beschermende kleding van goede kwaliteit, zoals goede regenkleding en veiligheidsschoenen voor ALLE medewerkers.
 • Een einde aan de druk en intimidatie vanuit de leiding om steeds maar meer, zwaarder en hoger te tillen en te sjouwen.
 • Een einde aan het tegen elkaar uitspelen van collega’s door de Lidl leiding om steeds maar hogere colli normen te halen.
 • In de winkel een normale vul tijd per pallet. Geen druk door zoveel minuten per pallet te willen halen.
 • Goede informatievoorziening over regels met betrekking tot tillen en stapelen door het Lidl management naar de medewerkers.
 • Naleving van deze regels en toezicht van de leiding in de Dc’s en winkels hierop.
 • Inzet van extra personeel op tijden dat er extra veel getild en versleept moet worden in de winkels en Dc’s.


Meer roulatie van werknemers om zwaar werk met minder zwaar werk af
te wisselen zoals bijvoorbeeld tussen de caissières, of in de DC’s kortere
sessies achter de kassa.

 • Vrije toegang voor de vakbond en kadergroep binnen de Dc’s en winkels om met collega’s deze problemen beter in kaart te brengen en een ruimte om nieuwsbrieven en ander FNV nieuws op te hangen.

Wilt u echt alle informatie weten dan kunt u hier het rapport downloaden, wat we in het Nederlands en Duits hebben uitgebracht.

Dit rapport is mede mogelijk gemaakt door TIE-Netherlands en Bureau Beroepsziekten.