SAMEN STERK VOOR WERKNEMERS, DOOR WERKNEMERS

De FNV Lidl Kadergroep bestaat sinds 2010 en is sindsdien een zeer actieve groep, die zich inzet voor diverse uitdagingen zonder terug te deinzen.

De kadergroep van Lidl bestaat uit medewerkers van Lidl-filialen en distributiecentra die tevens actieve leden zijn van de FNV. Hoewel de kaderleden graag bij Lidl werken, streven ze naar goede arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden, waardoor het werken bij Lidl duurzaam en plezierig is. De kadergroep zet zich in om deze doelen te bereiken en denkt actief na over verbeteringen. De kaderleden zijn opgeleid door de FNV om de belangen van medewerkers te behartigen.

WAT DOET DE FNV LIDL KADERGROEP?

In de afgelopen jaren heeft de FNV Lidl Kadergroep aanzienlijke inspanningen geleverd. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn:

  1. Distributiecentra: Door het indienen van petities over onderwerpen zoals overwerk, werkdruk, voice-picking, leiderschapsstijlen en vakantieaanvragen, heeft de kadergroep successen behaald. Deze petities hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden binnen verschillende distributiecentra. Hoewel vooruitgang is geboekt, blijft de kadergroep alert en verwelkomt zij input van collega’s voor verdere verbeteringen.
  2. Rapport ‘Lidl, vertil je niet aan je succes’: Gedurende bijna een jaar heeft de FNV Lidl Kadergroep informatie verzameld over te hoge, te zware en omgevallen pallets. Het resulterende rapport, inclusief aanbevelingen, is gepresenteerd aan de directie van Lidl. Na onderhandelingen zijn bijna alle aanbevelingen door de directie overgenomen en geïmplementeerd in de hele organisatie. Ondanks deze verbeteringen blijft de kadergroep openstaan voor verdere informatie en feedback.
  3. Rapport ‘Minder werkdruk voor een betere kwaliteit’: Door middel van enquêtes heeft de kadergroep de werkdruk binnen Lidl gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de werkdruk vier keer zo hoog is als in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking. Het rapport bevat aanbevelingen, en de kadergroep is in onderhandeling met de directie om de werkdruk te verminderen.
  4. Personeelshandboeken: De FNV Lidl Kadergroep heeft personeelshandboeken van Lidl vergeleken met de VGL-cao en wees op tegenstrijdigheden/fouten. Lidl heeft hierop aanpassingen gemaakt.
  5. Nieuwsbrieven: Ieder kwartaal publiceert de kadergroep een nieuwsbrief met nuttige tips en informatie voor Lidl-collega’s.
  6. Internationale solidariteit: De FNV Lidl Kadergroep heeft drie keer een uitwisseling gehad met kaderleden van Walmart uit Chili. Tijdens deze uitwisseling is product-mapping geleerd en toegepast, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de activiteiten van de FNV Lidl Kadergroep in de afgelopen jaren. De kadergroep blijft actief streven naar verbeteringen en staat open voor input van collega’s. Daarbij is jullie hulp  van groot belang.

We merken nog steeds dat vragen van medewerkers onbeantwoord blijven, en daarom zetten wij ons graag in voor collega’s met vragen over werk, cao en rechten en plichten. Aangezien elk kaderlid zelf werkzaam is in een filiaal of distributiecentrum, kunnen we ons goed inleven in de vragen die leven. Kortom, je kunt met al je vragen altijd bij ons terecht via lidlkadergroep@gmail.com.