Je bekijkt nu Geen doorbraak in supermarkt-CAO: Onderhandelingen stagneren opnieuw

Geen doorbraak in supermarkt-CAO: Onderhandelingen stagneren opnieuw

De tweede onderhandelingsronde over een nieuwe CAO voor supermarktmedewerkers heeft geen akkoord opgeleverd. De vakbonden zijn teleurgesteld dat hun voorstellen zijn afgewezen en overwegen mogelijke acties om de werkgevers onder druk te zetten.

Huidige situatie

De onderhandelingen tussen de vakbonden, werkgevers en werkgeversorganisaties hebben dinsdagavond (9 juli) wederom geen resultaat opgeleverd. Het is cruciaal dat er een nieuwe CAO komt, aangezien de huidige op 2 juli is verlopen, maar op dit moment zijn we verre van een akkoord.

“Veel leden hebben vorig jaar ingestemd met een CAO van een jaar en een loonsverhoging van 10 procent. Nu blijkt echter dat ze akkoord zijn gegaan met een CAO van anderhalf jaar, aangezien ze een halfjaar niets ontvangen. Dit is niet wat hen vorig jaar werd beloofd. Het is teleurstellend. Ik suggereer dat supermarktmedewerkers misschien twee dagen zouden moeten stoppen met werken om te laten zien wat er dan allemaal mogelijk wordt.”
bron: Distrifood
Jacqueline Twerda
Bestuurder CNV Vakmensen

Overleg zonder vooruitgang

De gesprekken van dinsdagavond hebben vrijwel niets opgeleverd, wat oneerlijk is tegenover de werknemers. De werkgevers hebben alle voorstellen van de vakbonden simpelweg afgewezen, wat opnieuw aangeeft dat ze ons niet serieus nemen en weinig respect tonen.

Het enige wat de werkgevers hebben voorgesteld, is een verkorting van de looptijd van de CAO van 12 naar 9 maanden. Dit is duidelijk geen serieuze inzet. Als werknemers verdienen we een eerlijke CAO met een goede beloning.

Vanuit de werkgeverskant wordt alleen gekeken naar de kosten die gepaard gaan met alle voorstellen, wat hen duidelijk zwaar valt, omdat ze alles zo goedkoop mogelijk willen houden.

Eis en tegenvoorstellen

De vakbond CNV eist een extra loonsverhoging van 6,5% en FNV eist 6% extra loon, naast een vast bedrag van €25 per maand.

Daartegenover stellen de werkgevers een loonsverhoging van 2% voor vanaf 1 januari 2025, met een looptijd van 9 maanden op dit moment.

Er wordt momenteel ook gekeken naar het functiewaarderingssysteem voor supermarkten, ook wel bekend als FUWA.

Het functiewaarderingshandboek wordt gebruikt om functies binnen een organisatie te evalueren en te classificeren op een objectieve en consistente manier. Dit helpt bij het bepalen van salarisniveaus, promoties en andere arbeidsvoorwaarden.

In de supermarktsector wordt momenteel gewerkt aan een nieuw functiewaarderingssysteem. Dit kan grote financiële gevolgen hebben en is een belangrijk onderdeel van de CAO-onderhandelingen. Het huidige handboek dateert uit 2003 en volgens de vakbonden is vernieuwing dringend nodig.

De werkgevers geven de voorkeur aan een grondige evaluatie van dit systeem voordat ze verder onderhandelen, gezien de potentiële impact en kosten. Ze zijn terughoudend om nu in te gaan op de voorstellen van de vakbonden.

Het functiewaarderingssysteem staat al jarenlang op de agenda en is steeds uitgesteld, wat volgens de vakbonden te wijten is aan de terughoudendheid van werkgevers om actie te ondernemen.

Mocht je het functiewaarderingshandboek eens willen bekijken, dan kun je die hier vinden 

Mogelijke acties

Er heerst grote verbazing over het nieuwe voorstel van de werkgevers om de CAO te verkorten naar 9 maanden. Dit lijkt een tactiek van de werkgevers om de CAO-onderhandelingen te vertragen.

Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken waarover gesproken moet worden voor de nieuwe CAO. Het gaat niet alleen om loon, maar ook om werkdruk, jeugdloon, opleidingen en veiligheid. Op dit moment lijken de werkgevers niet bereid om deze kwesties serieus te bespreken en aan te pakken.

Misschien moeten we nu gezamenlijk bekijken wat we kunnen doen om onze werkgevers te laten zien dat het genoeg is geweest. Het is tijd dat ze ons eindelijk gaan waarderen en respecteren, in plaats van onze CAO steeds verder uit te kleden.

Als de werkgevers echt niets willen bespreken, moeten we nadenken over mogelijke acties. Op dit moment zijn de exacte acties nog niet bekend.

Voor nu gaan we door met de petitie. Teken deze petitie en laten we gezamenlijk ons standpunt duidelijk maken, want samen staan we sterker. Ten tijde van dit schrijven is de petitie 3153 keer getekend.

Door de petitie te tekenen, laat je zien dat je opkomt voor eerlijke lonen, betere arbeidsomstandigheden en respect op de werkvloer. Het is een manier om gezamenlijk druk uit te oefenen op de werkgevers om de eisen van de werknemers serieus te nemen.

Teken de petitie via deze link: FNV Petitie

Deel deze petitie ook met je collega’s, ongeacht of ze lid zijn van de vakbond of niet

Toekomstige onderhandelingen

Voor nu is er nog geen nieuwe datum vastgesteld voor de volgende onderhandelingsronde, maar naar verwachting zullen de gesprekken pas na de zomervakantie worden hervat, waarbij alle partijen weer om tafel zullen gaan zitten.

Misschien wordt het dan tijd voor de treuzelboete die CNV heeft voorgesteld tijdens de eerste onderhandelingsronde. Op die manier kunnen werkgevers toch nog iets compenseren voor het verlies aan geld dat we nu allemaal ervaren, omdat het pas na de zomervakantie verder praten bijna drie maanden na het aflopen van onze CAO betekent.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de toekomst van de CAO-onderhandelingen in de supermarktsector. De druk van mogelijke acties en de noodzaak van duidelijke afspraken zullen naar verwachting een grote rol spelen in de volgende gespreksronde. We zullen zien wat de toekomst brengt. Voor nu moeten we afwachten en hopen dat de werkgevers wakker worden en met een beter voorstel komen, en dat ze ons eindelijk gaan waarderen en respecteren.

Aangezien ik zelf niet aan de onderhandelingstafel zit, ben ik afhankelijk van informatie die ik uit verschillende kanalen verkrijg. Dit maakt het soms lastig om de meest actuele en nauwkeurige details te verkrijgen.

Geef een reactie