Je bekijkt nu Tien jaar later: Reflectie op ‘Lidl: Vertil je niet aan je Succes’

Tien jaar later: Reflectie op ‘Lidl: Vertil je niet aan je Succes’

Vandaag, precies tien jaar geleden, overhandigde ik samen met de rest van de FNV Lidl Kadergroep het rapport “Lidl: vertil je niet aan je succes” aan de directie van Lidl Nederland. Het was een dag die ik me nog goed herinner; een dag waarop de stemmen van vele hardwerkende medewerkers eindelijk werden gehoord. Dit rapport was het resultaat van een jaar lang zorgvuldig onderzoek door FNV Handel, waarin we de fysiek veeleisende omstandigheden in de Lidl-winkels en distributiecentra in kaart brachten.

De aanleiding

In de jaren voorafgaand aan de publicatie van het rapport, klaagden veel medewerkers over de zware lichamelijke belasting die zij dagelijks ervoeren. Het stapelen van te hoge en te zware pallets was een terugkerend probleem, wat leidde tot een scala aan gezondheidsklachten zoals rugpijn, polspijn en gewrichtsproblemen. In sommige filialen rapporteerde zelfs tot 50% van de medewerkers dat zij dergelijke klachten ervoeren.

De inhoud van het rapport

Het rapport bevatte gedetailleerde bevindingen over de werkomstandigheden bij Lidl. We ontdekten dat pallets structureel te hoog (meer dan 1,75 meter) en te zwaar werden beladen. Gedurende acht weken werd bij zeven filialen bijgehouden hoe vaak en hoeveel pallets omvielen vanwege deze topzware ladingen. In totaal werden 1.256 pallets als te hoog en 615 als topzwaar geïdentificeerd, en er vielen 28 pallets om.

De overhandiging

Op 19 mei 2014 verzamelde een delegatie van ongeveer 35 Lidl-medewerkers zich om het rapport persoonlijk te overhandigen aan dhr. E. Bziuk, de  CFO van Lidl Nederland. Dit moment markeerde een belangrijk keerpunt, niet alleen voor de betrokken medewerkers, maar ook voor Lidl als organisatie. Het was een duidelijke oproep tot verandering en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De gevolgen

De publicatie en overhandiging van het rapport leidden tot s veranderingen. Lidl erkende de problemen en nam stappen om de werkomstandigheden te verbeteren. Er werden maatregelen geïmplementeerd zoals het verlagen van de maximale stapelhoogte, het bieden van training in ergonomisch werken en de inzet van elektrische hulpmiddelen om de fysieke belasting te verminderen.

Reflectie na tien jaar

Nu, tien jaar later, kijk ik terug op die tijd met gemengde gevoelens. Enerzijds ben ik trots op wat we hebben bereikt; anderzijds realiseer ik me dat voortdurende aandacht en inspanning nodig blijven om ervoor te zorgen dat dergelijke verbeteringen standhouden. Het rapport “Lidl: vertil je niet aan je succes” blijft een belangrijk document, niet alleen voor Lidl, maar voor de hele retailsector. Het herinnert ons eraan dat het succes van een bedrijf nooit ten koste mag gaan van de gezondheid en het welzijn van zijn werknemers.

Huidige stand van zaken

Ondanks de positieve veranderingen van de afgelopen jaren, merken we helaas dat de naleving van de afspraken geleidelijk aan verslapt. De werkomstandigheden lijken weer te verslechteren, en de klachten over fysieke belasting nemen opnieuw toe. Het is essentieel dat we blijven monitoren en toezien dat  de eerder gemaakte afspraken worden nagekomen. Alleen door continue controle en betrokkenheid kunnen we voorkomen dat we terug bij af zijn en wederom de gezondheid van de medewerkers in gevaar wordt gebracht.

Toekomstperspectief

De inspanningen die tien jaar geleden zijn begonnen, hebben een blijvende impact gehad op de manier waarop we denken over werkplekomstandigheden in de retail. Het is van cruciaal belang dat we blijven strijden voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat het succes van bedrijven niet letterlijk over de ruggen van hun medewerkers gaat.

Vandaag herdenken we niet alleen de publicatie van een belangrijk rapport, maar vieren we ook de kracht van solidariteit en doorzettingsvermogen van werknemers overal ter wereld. Laten we blijven bouwen aan een toekomst waarin respect en waardigheid voorop staan in elke werkplek.

Mocht je het rapport nog eens willen lezen dan kun je het hier downloaden

Geef een reactie