Lidl: vertil je niet aan je succes!

In mei 2014 bracht de FNV Handel samen met de FNV Lidl Kadergroep een schokkend rapport uit met de titel “Lidl: Vertil je niet aan je succes.” Dit rapport belichtte de zware werkomstandigheden binnen Lidl Nederland, specifiek gericht op de distributiecentra en winkels. 

Achtergrond en doel van het rapport

Het rapport werd geïnitieerd door FNV Handel na aanhoudende klachten van medewerkers over de fysieke belasting die zij ondervonden bij hun werkzaamheden. De vakbond wilde de groeiende problemen in kaart brengen en Lidl dwingen om actie te ondernemen om de werkomstandigheden te verbeteren.

Methode van onderzoek

Het onderzoek voor het rapport werd uitgevoerd door de FNV Lidl kadergroep van FNV Handel. Deze groep bestond uit Lidl-medewerkers die zelf dagelijks de zware arbeidsomstandigheden ondervonden. De kaderleden werden getraind door FNV-experts in methoden voor arbeidsomstandighedensonderzoek, waarbij de nadruk lag op het systematisch verzamelen en analyseren van gegevens.

Gegevensverzameling:
 • Interviews en Enquêtes: De kaderleden voerden interviews met collega’s en verspreidden enquêtes om inzicht te krijgen in de fysieke klachten en de werkdruk die medewerkers ervoeren.
 • Observaties en Metingen: Gedurende een periode van acht weken observeerden de kaderleden het dagelijkse werk in zeven Lidl-filialen. Ze hielden nauwkeurig bij hoeveel pallets te hoog (boven 1,80 meter) en te zwaar beladen waren, en registreerden het aantal pallets dat omviel door deze overbelasting 
Ondersteuning en Training: 

De kaderleden kregen training in ergonomie en arbeidsomstandigheden van FNV-deskundigen. Dit stelde hen in staat om niet alleen de problemen te identificeren maar ook om praktische aanbevelingen te formuleren voor verbetering. De training omvatte:

 • Basisprincipes van ergonomie: Hoe fysieke belasting kan worden verminderd door betere werkmethoden en hulpmiddelen.
 • Dataverzameling en -analyse: Technieken voor het systematisch verzamelen van gegevens en het analyseren van trends en patronen.
 • Rapportagevaardigheden: Het effectief documenteren en presenteren van bevindingen om een overtuigend rapport te creëren

Belangrijkste bevindingen

Het rapport bracht enkele zorgwekkende resultaten aan het licht:

 • Te hoog en te zwaar beladen pallets: Pallets werden regelmatig boven de norm van 1,80 meter gestapeld en bevatten vaak zware kisten bovenop. In totaal waren 1.256 pallets te hoog en 615 pallets te zwaar beladen, wat leidde tot het omvallen van 28 pallets​.
 • Fysieke klachten: Medewerkers rapporteerden een breed scala aan fysieke klachten, waaronder rug-, schouder-, en gewrichtspijn. In sommige filialen ervoer tot wel 50% van de medewerkers dergelijke klachten​ ​.
 • Hoge werkdruk: Door de hoge normen voor laden en lossen nam de werkdruk aanzienlijk toe, wat de fysieke belasting nog verder verergerde​ ​.
Aanbevelingen aan Lidl:

Het rapport kwam met concrete aanbevelingen om de werkomstandigheden te verbeteren:

 1. Beperken van stapelhoogte: Pallets mogen niet hoger dan 1,75 meter plus één doos worden gestapeld.
 2. Trainingen: Leidinggevenden en medewerkers moeten trainingen krijgen in veilig en ergonomisch tillen.
 3. Gebruik van hulpmiddelen: In bijna alle filialen moeten elektrische hulpmiddelen voor tillen worden geïntroduceerd.
 4. Beschermende uitrusting: Beschermende kleding en schoeisel moeten beschikbaar zijn voor alle medewerkers​ ​.

Reactie van Lidl

Lidl heeft het rapport serieus genomen en diverse maatregelen aangekondigd om de werkomstandigheden te verbeteren. Dit omvatte het beperken van de stapelhoogte van pallets, het trainen van leidinggevenden en medewerkers, en de introductie van elektrische hulpmiddelen. Daarnaast werd de omstreden colli-norm afgeschaft, wat de prestatiedruk op medewerkers verlichtte​​.

Internationale solidariteit met supermarktmedewerkers in Chili

Naast hun inspanningen in Nederland, toonden de leden van de Lidl-kadergroep ook internationale solidariteit met supermarktmedewerkers in Chili. Dit kwam voort uit de gedeelde ervaringen en uitdagingen van medewerkers wereldwijd in de detailhandel.

In Chili kampen supermarktmedewerkers met vergelijkbare problemen zoals lage lonen, hoge werkdruk, en slechte arbeidsomstandigheden. De kaderleden van Lidl Nederland werkten samen met Chileense vakbonden om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. Deze solidariteit versterkte de wereldwijde beweging voor betere werkomstandigheden in de detailhandel en hielp om de strijd voor rechtvaardigheid en veiligheid op de werkvloer te internationaliseren.

Door kennis en strategieën te delen, konden beide partijen leren van elkaars successen en uitdagingen. Dit heeft geleid tot een sterker gevoel van eenheid en samenwerking tussen werknemers in verschillende landen, wat uiteindelijk de druk op multinationale bedrijven zoals Lidl vergroot om wereldwijd betere arbeidsomstandigheden te garanderen.

Conclusie

“Vertil je niet aan je succes” is een belangrijk document dat niet alleen de fysieke belasting van medewerkers bij Lidl blootlegt, maar ook als een katalysator fungeert voor verbeteringen in de arbeidsomstandigheden. Het benadrukt het belang van een veilige en gezonde werkomgeving, en toont aan dat succes in de detailhandel niet ten koste mag gaan van de gezondheid van medewerkers. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van medewerkers en FNV Handel, heeft Lidl nu stappen gezet om de werkomstandigheden te verbeteren, waardoor de basis is gelegd voor een duurzame en gezonde toekomst voor alle betrokkenen. Bovendien heeft de internationale solidariteit met Chileense supermarktmedewerkers laten zien dat gezamenlijke actie over grenzen heen cruciaal is in de strijd voor betere werkomstandigheden wereldwijd.

Mocht je het hele rapport nog eens willen lezen, dan kun je hem hier downloaden