Welkom bij lokaal FNV Súdwest-Fryslân!

Als onderdeel van de FNV zijn wij een lokale afdeling die zich inzet voor de belangen van werknemers in de regio Súdwest-Friesland. Bij ons draait alles om jou, de werkende mens. Of je nu in de bouw, zorg, onderwijs, of een andere sector werkt, wij zijn er om jouw stem te vertegenwoordigen en jouw belangen te behartigen.

Onze missie is eenvoudig maar krachtig: het verbeteren van arbeidsvoorwaarden, het waarborgen van veilige en gezonde werkomstandigheden, en het streven naar sociale en economische rechtvaardigheid voor alle werknemers. Dit doen we door middel van collectieve actie, lobbywerk, voorlichting en ondersteuning.

Wat bieden wij aan onze leden? Een scala aan voordelen! Denk hierbij aan juridische bijstand bij arbeidsconflicten, belastingadvies, en kortingen op producten en diensten. Bovendien organiseren we regelmatig informatieve bijeenkomsten, trainingen en activiteiten waar je als lid aan kunt deelnemen.

Maar we zijn meer dan alleen een vakbond. Bij Lokaal FNV Sudwést- Fryslân vind je een gemeenschap van gelijkgestemde individuen die zich inzetten voor solidariteit en sociale rechtvaardigheid. Samen staan we sterker, en samen kunnen we verandering teweegbrengen.

Bij Lokaal FNV Súdwest- Fryslân zijn verschillende betrokkenen actief die zich inzetten voor de belangen van werknemers in de regio. Dit omvat:

  1. Vakbondsleden: Onze leden vormen de kern van onze organisatie. Zij zijn werkzaam in diverse sectoren en brengen een schat aan ervaring en expertise met zich mee.
  2. Vakbondskaderleden: Deze enthousiaste vrijwilligers spelen een cruciale rol in het vertegenwoordigen van de belangen van werknemers op de werkvloer. Ze zijn actief in bedrijven en instellingen en fungeren als de ogen en oren van de vakbond.
  3. Vakbondsbestuur: Het bestuur van Lokaal FNV Súdwest-Fryslân is verantwoordelijk voor het beleid en de strategie van de lokale afdeling. Het bestuur bestaat uit ervaren vakbondsleden die zich inzetten voor een rechtvaardige en inclusieve arbeidsmarkt.
  4. Vakbondsmedewerkers: Onze professionele medewerkers bieden ondersteuning aan vakbondsleden en kaderleden. Zij verstrekken advies, begeleiding en juridische bijstand bij arbeidsconflicten en andere kwesties.
  5. Externe partners: Lokaal FNV Súdwest- Fryslân werkt samen met diverse externe partners, waaronder andere vakbonden, maatschappelijke organisaties, en lokale overheden. Samen streven we naar sociale rechtvaardigheid en verbetering van de werkomstandigheden voor alle werknemers in de regio.

Dankzij de inzet en betrokkenheid van al deze mensen kunnen we effectief optreden en positieve veranderingen bewerkstelligen voor werknemers in Súdwest-Fryslân.

Heb je vragen over je werk, je rechten als werknemer, of wil je gewoon in contact komen met andere vakbondsleden in de regio? Onze deskundige medewerkers staan klaar om je te helpen en te ondersteunen. Je kunt ons bereiken via: lokaalfnvsudwestfryslan@gmail.com

Kortom, bij Lokaal FNV Súdwest-Fryslân vind je een warme gemeenschap van betrokken vakbondsleden die zich inzetten voor een eerlijke en rechtvaardige werkplek voor iedereen. 

Ook FNV senioren is actief betrokken bij lokaal FNV Súdwest-Fryslân.

De Senioren Bond van de FNV, ook bekend als FNV Senioren, is een belangrijk onderdeel van de vakbond FNV en richt zich specifiek op de belangenbehartiging van gepensioneerden en ouderen. De bond zet zich in voor een breed scala aan kwesties die relevant zijn voor deze doelgroep.

FNV Senioren pleit voor goede en rechtvaardige pensioenvoorzieningen voor gepensioneerden en oudere werkenden, en volgt de ontwikkelingen op het gebied van pensioenen nauwlettend. Daarnaast voert de bond actie om de belangen van gepensioneerden te beschermen en te verdedigen.

Een ander belangrijk aandachtspunt van FNV Senioren is het streven naar een goed inkomen en een goede koopkracht voor senioren. Dit doen ze door te onderhandelen over CAO’s en andere arbeidsvoorwaarden, om ervoor te zorgen dat gepensioneerden een fatsoenlijk inkomen behouden en hun levensstandaard kunnen handhaven.

Daarnaast maakt FNV Senioren zich sterk voor goede en toegankelijke gezondheidszorg voor ouderen, en pleiten ze voor betaalbare zorg, passende ouderenzorg en goede voorzieningen voor senioren.

Op het gebied van huisvesting en mobiliteit zet de bond zich in voor betaalbare en geschikte huisvesting, evenals voor goede openbaar vervoersverbindingen en toegankelijkheid voor ouderen.

Tot slot moedigt FNV Senioren ouderen aan om actief deel te nemen aan de samenleving en biedt mogelijkheden voor sociale activiteiten, educatie en belangenbehartiging.

Kortom, FNV Senioren zet zich in voor een waardig en actief leven voor senioren, waarin hun belangen worden behartigd en ze kunnen genieten van een goede kwaliteit van leven.

Bij lokale afdelingen zoals Lokaal FNV Súdwest-Fryslân zijn actieve senioren betrokken die zich inzetten voor de belangen van oudere werkenden en gepensioneerden in de regio. Deze lokale afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten, informatiesessies en activiteiten om leden samen te brengen, informatie te delen en gezamenlijke belangen te behartigen. Zo wordt de missie van FNV Senioren op lokaal niveau vormgegeven, waarbij de betrokkenheid en inzet van de leden centraal staan.

Ook de leden van FNV senioren zijn bereikbaar via: lokaalfnvsudwestfryslan@gmail.com