SAMEN STERK VOOR WERKNEMERS, DOOR WERKNEMERS

De FNV Lidl Kadergroep is sinds 2010 actief en heeft zich in de loop der jaren bewezen als een dynamische en betrokken groep die zich onverschrokken inzet voor verschillende uitdagingen.

Onze kadergroep bestaat uit medewerkers van Lidl-filialen en distributiecentra die ook actieve leden zijn van de FNV. Hoewel wij trots zijn om bij Lidl te werken, streven wij naar optimale arbeidsomstandigheden en -voorwaarden om het werken bij Lidl duurzaam en aangenaam te maken. Wij zijn toegewijd aan het bereiken van deze doelen en denken actief na over verbeteringen. Bovendien zijn onze kaderleden door de FNV opgeleid om de belangen van medewerkers te behartigen.

Wat doet de FNV Lidl Kadergroep?

In de afgelopen jaren heeft onze kadergroep aanzienlijke inspanningen geleverd. Enkele voorbeelden van onze activiteiten zijn:

  1. Distributiecentra: Door het indienen van petities over onderwerpen zoals overwerk, werkdruk, voice-picking, leiderschapsstijlen en vakantieaanvragen, hebben wij succes geboekt. Deze petities hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de arbeidsomstandigheden binnen verschillende distributiecentra. Hoewel vooruitgang is geboekt, blijven wij alert en verwelkomen wij input van collega’s voor verdere verbeteringen.
  2. Rapport ‘Lidl, vertil je niet aan je succes’: Gedurende bijna een jaar heeft onze kadergroep informatie verzameld over te hoge, te zware en omgevallen pallets. Het resulterende rapport, inclusief aanbevelingen, is gepresenteerd aan de directie van Lidl. Na onderhandelingen zijn bijna alle aanbevelingen door de directie overgenomen en geïmplementeerd in de hele organisatie. Ondanks deze verbeteringen blijven wij openstaan voor verdere informatie en feedback.
  3. Rapport ‘Minder werkdruk voor een betere kwaliteit’: Door middel van enquêtes heeft onze kadergroep de werkdruk binnen Lidl gemeten. Uit de resultaten blijkt dat de werkdruk vier keer zo hoog is als in vergelijking met de rest van de beroepsbevolking. Het rapport bevat aanbevelingen, en wij zijn in onderhandeling met de directie om de werkdruk te verminderen.
  4. Personeelshandboeken: Wij hebben personeelshandboeken van Lidl vergeleken met de VGL-cao en wezen op tegenstrijdigheden/fouten. Lidl heeft hierop aanpassingen gemaakt.
  5. Nieuwsbrieven: Ieder kwartaal publiceren wij een nieuwsbrief met nuttige tips en informatie voor Lidl-collega’s.
  6. Internationale solidariteit: Onze kadergroep heeft drie keer een uitwisseling gehad met kaderleden van Wal-Mart uit Chili. Tijdens deze uitwisseling is product-mapping geleerd en toegepast, wat heeft bijgedragen aan de verbetering van arbeidsomstandigheden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van onze activiteiten in de afgelopen jaren. Wij blijven actief streven naar verbeteringen en staan open voor input van collega’s. Jouw hulp is hierbij van groot belang.

Hulp nodig?

Wij merken nog steeds dat vragen van medewerkers onbeantwoord blijven, en daarom zetten wij ons graag in voor collega’s met vragen over werk, cao en rechten en plichten. Aangezien elk kaderlid zelf werkzaam is in een filiaal of distributiecentrum, kunnen we ons goed inleven in de vragen die leven. Kortom, je kunt met al je vragen altijd bij ons terecht via lidlkadergroep@gmail.com.

Daarnaast zijn we ook actief op sociale media zoals Facebook, Instagram en YouTube. Op deze platforms delen we informatie en nieuws over onze activiteiten en de ontwikkelingen binnen ons vakgebied. Je kunt ons ook bereiken via Facebook en Instagram, waar we open staan voor vragen, suggesties en discussies.