Minder werkdruk voor een betere kwaliteit

In het tweede rapport van de FNV Lidl Kadergroep presenteert de kadergroep de resultaten van het onderzoek naar het probleem van de te hoge werkdruk binnen Lidl.

De methodiek van systematische productiebewaking en het identificeren van de schadelijke gevolgen van werkzaamheden in Lidl-winkels en distributiecentra is afkomstig uit een internationale uitwisseling met vakbondscollega’s uit de supermarktsector in Chili, Zuid-Amerika.

In Chili hebben vakbonden binnen de supermarktketen LIDER en het bijbehorende distributiecentrum LTS gedurende enkele jaren gewerkt aan het in kaart brengen van de productie. Ze hebben indrukwekkende resultaten behaald bij het afdwingen van betere arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld, de vakbond in het Chileense distributiecentrum LTS heeft meer dan 95% van de DC-werkers georganiseerd. Deze hoge mate van organisatie heeft de DC-werkers een krachtige stem gegeven bij het bepalen van werkdruk en lonen.

Ook in de supermarkten in Chili heeft het bijhouden van werkzaamheden bijgedragen aan het verbeteren van arbeidsomstandigheden. Bijvoorbeeld, caissières hebben door het bijhouden van winstcijfers met succes loonsverhogingen kunnen afdwingen. Kaderleden van Lidl zijn driemaal naar Santiago de Chile gereisd om te leren hoe ze dit in de praktijk kunnen toepassen. Ze zijn getraind in de productiemapping-methode en hebben uit eerste hand ervaren wat een sterke vakbondsorganisatie op de werkvloer betekent.

Kaderleden uit Chili zijn ook naar Nederland gekomen om uitleg te geven over hun organisatie op de werkplek. Het voorbeeld van vakbondscollega’s uit de supermarktsector in Chili benadrukt dat verbetering van werkomstandigheden binnen ons bedrijf alleen mogelijk is als werknemers samenwerken en gezamenlijk een vuist maken. We hopen dan ook dat meer collega’s zich bij ons aansluiten om te helpen bij het verbeteren van werkomstandigheden binnen Lidl. De internationale uitwisseling heeft de Lidl Kadergroep geïnspireerd om samen met collega’s op de werkvloer systematisch de problemen binnen Lidl in kaart te brengen.

Als concreet resultaat presenteert de kadergroep in dit rapport wat ze in 2014/2015 hebben vastgesteld met betrekking tot de werkdruk binnen Lidl Nederland GmbH.

Wat is er onderzocht in dit rapport

Dit rapport belicht hoe medewerkers van Lidl de werkdruk binnen Lidl Nederland ervaren en hoe zij kijken naar de manier waarop Lidl Nederland GmbH hiermee omgaat.

De onderzochte thema’s in dit rapport voldoen aan de hoogste normen die de Nederlandse Arbeidsinspectie hanteert voor werkdrukonderzoek binnen het Nederlandse bedrijfsleven.

Er is onder andere onderzoek gedaan naar:

  • Werkdruk
  • Herstelbehoefte
  • Onbetaald (over)werk
  • Werktempo en werkhoeveelheid
  • Lichamelijke klachten

Daarnaast worden in dit rapport verbeterpunten en aanbevelingen aangedragen aan de directie van Lidl Nederland GmbH.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de samenwerking met FNV Handel, TIE Netherlands en Bureau Beroepsziekten.

Bekijk hier het hele rapport

Het volledige rapport is beschikbaar in de volgende talen: Nederlands, Engels en Pools. Om het volledige rapport te lezen, kun je het downloaden en de juiste taal hierboven selecteren.