Je bekijkt nu Nieuwe Cao Supermarkten 2024: Tijd voor actie werkgevers!

Nieuwe Cao Supermarkten 2024: Tijd voor actie werkgevers!

Op 2 juli eindigt onze huidige VGL cao voor de supermarkten. Dit betekent dat het tijd is om te starten met de nieuwe onderhandelingen met de werkgevers. Tot op heden hebben de werkgevers echter nog niet gereageerd. De FNV blijft natuurlijk aandringen, omdat we een cao verdienen die niet alleen loonsverhoging biedt, maar ook aandacht schenkt aan andere belangrijke zaken.

De FNV strijdt voor betere salarissen en vermindering van de werkdruk. Gezond werken en in goede conditie de pensioengerechtigde leeftijd halen zijn eveneens belangrijke thema’s voor ons en alle collega’s, en daarom ook voor de FNV. Er zijn voldoende redenen om het gesprek aan te gaan, maar dan moeten de werkgevers wel reageren.

Waarom werkgevers liever nog niet praten over de nieuwe cao

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom werkgevers nog niet willen praten over de nieuwe supermarkt-cao:

  1. Financiële Onzekerheid: Werkgevers kunnen te maken hebben met financiële onzekerheid of budgettaire beperkingen, vooral als de economische omstandigheden uitdagend zijn. Ze willen mogelijk eerst een beter beeld krijgen van hun financiële situatie voordat ze zich verbinden aan nieuwe cao-onderhandelingen.
  2. Strategische Onderhandelingen: Werkgevers kunnen de timing van de onderhandelingen strategisch plannen. Door langer te wachten, hopen ze mogelijk een sterkere onderhandelingspositie te verkrijgen of druk uit te oefenen op de vakbonden om concessies te doen.
  3. Interne Overleg en Voorbereiding: Het kan zijn dat werkgevers nog bezig zijn met intern overleg en voorbereiding. Het ontwikkelen van een cao-voorstel vereist vaak coördinatie tussen verschillende partijen en soms overleg met externe adviseurs.
  4. Marktomstandigheden: Veranderingen in de markt of in de concurrentie kunnen ervoor zorgen dat werkgevers terughoudend zijn om nieuwe verplichtingen aan te gaan. Ze willen mogelijk eerst afwachten hoe de marktomstandigheden zich ontwikkelen.
  5. Juridische en Regulerende Factoren: Soms wachten werkgevers op duidelijkheid over nieuwe wet- en regelgeving die van invloed kan zijn op arbeidsvoorwaarden en cao’s. Dit kan leiden tot uitstel van de onderhandelingen.
  6. Afleidingen of Prioriteiten: Werkgevers kunnen geconfronteerd worden met andere dringende zaken of crises binnen het bedrijf, zoals reorganisaties, fusies, overnames of pandemie gerelateerde uitdagingen, die meer onmiddellijke aandacht vereisen.
  7. Verwachting van Vakbondsacties: Werkgevers kunnen anticiperen op vakbondsacties en hopen dat door het uitstellen van de onderhandelingen de druk op de vakbonden toeneemt, waardoor deze mogelijk bereid worden om hun eisen te matigen.
  8. Wachtend op Voorstellen van Andere Sectoren: Soms wachten werkgevers in een sector af hoe onderhandelingen in andere, vergelijkbare sectoren verlopen. Ze hopen op deze manier beter geïnformeerd aan tafel te komen.

De terughoudendheid van werkgevers om direct te starten met cao-onderhandelingen kan het gevolg zijn van een combinatie van factoren. Echter, dit is niet eerlijk tegenover ons als werknemers. De werkgevers waren immers al een jaar op de hoogte van de einddatum van de huidige VGL-cao en hadden die tijd kunnen benutten om zich voor te bereiden op de onderhandelingen.

Wat kunnen we zelf doen?

  • Praat met je collega’s: Deel deze nieuwsbrief van de FNV waar alle info instaat en informeer hen over het aflopen van de cao zonder zicht op een nieuwe overeenkomst. Laat ze weten dat de FNV klaar staat om te onderhandelen, maar dat de werkgevers minder haast lijken te hebben om tot een nieuwe cao te komen.
  • Actie ondernemen: Benader je werkgever persoonlijk of stuur ze een e-mail met de vraag wanneer de onderhandelingen voor de nieuwe cao beginnen. Vraag al je collega’s ook om dit te doen. Zo laten we zien dat we onze rechten en belangen serieus nemen. Hopelijk zet dit onze werkgevers wel aan tot actie.

Jouw Stem, Jouw Kracht: Maak de nieuwe VGL-cao sterker

Het is cruciaal dat je jouw stem laat horen bij de vakbonden voor de onderhandelingen over de nieuwe VGL-cao, om de volgende redenen:

Des te meer leden en niet-leden zich uitspreken, des te sterker staat de vakbond in de onderhandelingen. Een grote en actieve achterban versterkt de positie van de vakbond om aan werkgevers duidelijk te maken dat we serieus zijn en dat de onderhandelingen moeten starten. Dit toont ook aan dat wij als werknemers eensgezind zijn en streven naar een nieuwe en betere cao.

Wil je ook dat werkgevers gaan onderhandelen met de vakbonden over onze nieuwe cao?

Geef dit dan door aan de FNV.

Klik hier om je mening te geven.

 

Geef een reactie